16 grudnia 2016

PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI ISO

Pozyskanie normy ISO stanowi ważny krok w życiu przedsiębiorstwa, stanowiący o profesjonalizacji działalności i standaryzacji procesów. Jest wskaźnikiem dla partnerów biznesowych, że firma jest wyróżniającym się i wiarygodnym kontrahentem. Wdrożenie normy wymaga bardzo indywidualnego podejścia do spełnienia obowiązków wynikających z zapisów poszczególnych wymagań lub obostrzeń. Przygotowanie do certyfikacji stanowi faktyczną przemianę procesów jakościowych w przedsiębiorstwie w sposób pozwalających na przyjęcie normy, a także na realną standaryzację procesów wewnątrz struktur firmowych.

 

W ramach usługi realizujemy:

  • Przegląd aktualnych procesów w przedsiębiorstwie
  • Szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników
  • Inwentaryzacje aktywów
  • Określenie struktur dokumentacji z zakresu danej normy
  • Analiza posiadanej przez przedsiębiorstwo dokumentacji oraz jej aktualizacji do stanu pozwalającego na certyfikację
  • Tworzenie i wdrażanie systemów wynikających z zapisów normy np. systemu zarządzania ryzykiem