16 grudnia 2016

WYCENA WARTOŚCI MAJĄTKU

Wycena wartości majątku dla potrzeb ubezpieczenia stanowi źródło  ustalenia prawidłowej sumy ubezpieczenia. Właściwie zawarta umowa ubezpieczenia to umowa oparta m. in. na dobrze oszacowanej sumie ubezpieczenia podanej w wartościach zdefiniowanych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia”. Oferujemy profesjonalne i obiektywne oszacowanie wartości majątku w celu prawidłowego określenia sumy ubezpieczenia. Przedmiotem wycen są budynki przemysłowe, produkcyjne, usługowo-handlowe, biurowe, rolnicze i inne oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie, a w przypadku potrzeby również środki obrotowe lub surowce. Warunki ubezpieczenia zawierają szereg sankcji w przypadku zawarcia umowy z niedoszacowaną wartością sumy ubezpieczenia.  Dzięki naszej usłudze minimalizujemy powyższe ryzyko.

 

Nasze wyceny mają każdorazowo charakter indywidualny i sporządzane są w formie opracowań dedykowanych dla każdego obiektu, maszyny lub mienia, w oparciu o publikatory cen i opracowania powszechnie przyjęte przez rzeczoznawców.

 

Dzięki tego typu opracowaniu decyzje w sposób znaczący minimalizujemy ryzyko niedoszacowania wartości posiadanego majątku, co w przypadku  szkody nie dopuszczamy do  zastosowania zasady proporcji przy wypłacie świadczeń (niedoubezpieczenie).