O NAS

 

KIM JESTEŚMY ?

Risk Guard Sp. z o.o. wykonuje szeroki wachlarz czynności eksperckich dla rynku ubezpieczeniowego, tj. wyceny, opinie, oględziny, kosztorysy, certyfikacje, analizy prawne i techniczne na potrzeby zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów. Prowadzimy również częściowe lub kompleksowe procesy likwidacji szkód, jak również badamy i raportujemy ryzyko w przedsiębiorstwach na zlecenie ubezpieczycieli.

Posiadamy wieloosobowy zespół inżynierów wąskich specjalizacji, których doświadczenie i wiedza zdobyta przy procesach likwidacji szkód pozwala na uzyskanie najwyższego standardu usług eksperckich jakie świadczy Risk Guard Sp. z o.o.

 


 

STRONA W BUDOWIE


ZARZĄDZANIE FLOTĄ

 • AUDYT RYZYKA FLOTOWEGO
 • SERWIS MECHANICZNY
 • NOWE TECHNOLOGIE
 • LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Zarządzanie flotą

Bezpieczeństwo i organizacja floty to zagadnienia często drugoplanowe w codziennej działalności firm. Tymczasem każdorazowo, gdy pracownik wsiada za kierownicę pojazdu służbowego, rozpoczyna się okres odpowiedzialności firmy, jej właścicieli oraz osób zarządzających flotą za bezpieczeństwo jego oraz osób postronnych. Nie zawsze tylko prawnie, ale również na innych płaszczyznach to Państwo są odpowiedzialni za bezpieczeństwo majątku flotowego, swoich pracowników oraz innych uczestników ruchu.

Branża flotowa to dynamicznie zmieniające się środowisko. Flota firmowa musi być stale przygotowana na nadchodzące zmiany rynkowe, społeczne, polityczne i środowiskowe. Zarządzanie tym obszarem oraz podejmowanie odpowiednich decyzji wymaga specjalistycznej wiedzy, aktualnych danych i narzędzi.

Wykonamy audyt fundamentów, na których opiera się funkcjonowanie Państwa floty. Dostarczymy informacji, zidentyfikujemy potencjalne zagrożenia oraz zarekomendujemy odpowiednie rozwiązania i usługi. Przebadamy wszystkie lub wyznaczone aspekty aktywności flotowej.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Realizujemy usługi kompleksowej oceny ryzyka dla potrzeb ubezpieczeniowych zarówno na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych jak też brokerów oraz bezpośrednio klientów.

Wykonujemy pełny audyt przedsiębiorstwa z określeniem ryzyk kluczowych w kontekście ubezpieczenia wraz z rekomendacją (zaleceniami) w zakresie poprawy audytowanego ryzyka.

 

Raporty ocena ryzyka

Wszechstronnie zapoznajemy się z działalnością i technologią zakładu, określamy rodzaj zdarzeń jakie mogą być przyczyną powstania szkody oraz ich wpływu na kondycję finansową przedsiębiorstwa, a rezultatem oceny ryzyka jest raport określający zagrożenia, zarówno zewnętrzne, jak i te występujące na terenie przedsiębiorstwa. Przeprowadzona ocena ryzyka pozwala na optymalizację pokrycia ubezpieczeniowego, wskazanie w sposób rzetelny poziomu ryzyka podejmowanego przy zawieraniu ubezpieczenia. Na zlecenie klienta prowadzimy również dalsze postępowanie związane z wdrażaniem zaleceń i cykliczną oceną ryzyka.

Raport uwzględnia ryzyko ognia i innych kluczowych ryzyk ubezpieczeniowych, ale również inne, mniej typowe, wskazane przez zleceniodawcę obszary oceny (np. BI, MLoP, OC, BHP).

LIKWIDACJA SZKÓD

Prowadzimy procesy likwidacyjne na zlecenie towarzystw ubezpieczeń oraz innych podmiotów, które samodzielnie zarządzają obszarem szkód. Nasze działania uwzględniają wszystkie wymogi prawne i  rekomendacje nadzoru ubezpieczeniowego jakimi związani są ubezpieczyciele. Nasz kompleksowy raport szkodowy pozwala na podjęcie trafnej decyzji w zakresie odpowiedzialności oraz należnej kwoty świadczenia.

 

Likwidacja szkód

Obejmujemy zasięgiem naszych usług obszar całego kraju, a siatkę likwidatorów rozbudowuje na bieżąco aktualizując mapę ich zasięgu. Oględziny wykonujemy w 48h od zgłoszenia, a kosztorys w ciągu 48h od wykonania oględzin.

W swojej ofercie likwidacyjnej mamy pełen zestaw likwidowanych ryzyk:

 • Podstawowych majątkowych na bazie FLEX i AR oraz BI do tego ubezpieczenia, w ubezpieczeniach korporacyjnych jak i indywidualnych.
 • Technicznych budowlanych CAR, EAR, wraz z ALoP oraz CPM;
 • Technicznych maszynowych MB wraz z MLoP;
 • Odpowiedzialności cywilnej (TPL) w tym OC produktu – w ramach ryzyk OC rozpatrujemy roszczenia rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe;
 • Transportowych CARGO, OC przewoźnika i spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym;
 • Kolejowych – uszkodzenia taboru kolejowego i infrastruktury (szkody z ubezpieczeń mienia kolejowego i odpowiedzialności przewoźnika kolejowego oraz OC komunikacyjnego.
 • Osobowych – zarówno z ubezpieczeń dobrowolnych jak i OC.

Posiadamy odpowiedni dobór specjalistów do danego rodzaju szkód, którzy posiadają wiedzę techniczną w przedmiocie oględzin jak i merytoryczną z zakresu ubezpieczeń pozwalającą zweryfikować roszczenia w oparciu o zapisu OWU.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  ZAUFALI NAM