ROZWIĄZANIA Risk Guard dla nowoczesnych spółek

Nasze usługi

Risk Guard Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi oceny ryzyka na potrzeby przedsiębiorstw
Go to WYCENA WARTOŚCI MAJĄTKU

WYCENA WARTOŚCI MAJĄTKU

Go to PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI ISO

PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI ISO

Go to ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

O nas

Risk Guard Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi oceny ryzyka na potrzeby przedsiębiorstw. Ich celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa w kontekście ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych takich jaknp.: pożar, wybuch, zalanie a w efekcie przestój produkcji lub utrata produktów, czy też wystąpienie ryzyk finansowych. Pomagamy w tworzeniu indywidualnego i spójnego systemu zarządzania bezpieczeństwem, co pozwala na minimalizację potencjalnych zagrożeń oraz systematyczną kontrolę. Powyższe działania mają również, a nawet zasadniczo korzystny wpływ na sferę aranżacji programu ubezpieczeniowego firmy, ponieważ poprzez analizę i rozwiązania techniczno-organizacyjne zwiększamy ubezpieczeniową akceptowalność ryzyka generowanego przez określone przedsiębiorstwo . Umożliwia to pozyskanie poszerzonej oferty i wybór najlepszych z nich, a konsekwentnie optymalizację płaconej składki ubezpieczeniowej.

Bądź w kontakcie