O NAS

 

KIM JESTEŚMY ?

Risk Guard Sp. z o.o. wykonuje szeroki wachlarz czynności eksperckich dla rynku ubezpieczeniowego, tj. wyceny, opinie, oględziny, kosztorysy, certyfikacje, analizy prawne i techniczne na potrzeby zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów. Prowadzimy również częściowe lub kompleksowe procesy likwidacji szkód, jak również badamy i raportujemy ryzyko w przedsiębiorstwach na zlecenie ubezpieczycieli.

Posiadamy wieloosobowy zespół inżynierów wąskich specjalizacji, których doświadczenie i wiedza zdobyta przy procesach likwidacji szkód pozwala na uzyskanie najwyższego standardu usług eksperckich jakie świadczy Risk Guard Sp. z o.o.

 


 

STRONA W BUDOWIE


ZARZĄDZANIE FLOTĄ

  • AUDYT RYZYKA FLOTOWEGO
  • SERWIS MECHANICZNY
  • NOWE TECHNOLOGIE
  • LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
Zarządzanie flotą

Bezpieczeństwo i organizacja floty to zagadnienia często drugoplanowe w codziennej działalności firm. Tymczasem każdorazowo, gdy pracownik wsiada za kierownicę pojazdu służbowego, rozpoczyna się okres odpowiedzialności firmy, jej właścicieli oraz osób zarządzających flotą za bezpieczeństwo jego oraz osób postronnych. Nie zawsze tylko prawnie, ale również na innych płaszczyznach to Państwo są odpowiedzialni za bezpieczeństwo majątku flotowego, swoich pracowników oraz innych uczestników ruchu.

Branża flotowa to dynamicznie zmieniające się środowisko. Flota firmowa musi być stale przygotowana na nadchodzące zmiany rynkowe, społeczne, polityczne i środowiskowe. Zarządzanie tym obszarem oraz podejmowanie odpowiednich decyzji wymaga specjalistycznej wiedzy, aktualnych danych i narzędzi.

Wykonamy audyt fundamentów, na których opiera się funkcjonowanie Państwa floty. Dostarczymy informacji, zidentyfikujemy potencjalne zagrożenia oraz zarekomendujemy odpowiednie rozwiązania i usługi. Przebadamy wszystkie lub wyznaczone aspekty aktywności flotowej.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Realizujemy usługi kompleksowej oceny ryzyka dla potrzeb ubezpieczeniowych zarówno na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych jak też brokerów oraz bezpośrednio klientów. Wykonujemy pełny audyt przedsiębiorstwa z określeniem ryzyk kluczowych w kontekście ubezpieczenia wraz z rekomendacją (zaleceniami) w zakresie poprawy audytowanego ryzyka.  
Raporty ocena ryzyka Wszechstronnie zapoznajemy się z działalnością i technologią zakładu, określamy rodzaj zdarzeń jakie mogą być przyczyną powstania szkody oraz ich wpływu na kondycję finansową przedsiębiorstwa, a rezultatem oceny ryzyka jest raport określający zagrożenia, zarówno zewnętrzne, jak i te występujące na terenie przedsiębiorstwa. Przeprowadzona ocena ryzyka pozwala na optymalizację pokrycia ubezpieczeniowego, wskazanie w sposób rzetelny poziomu ryzyka podejmowanego przy zawieraniu ubezpieczenia. Na zlecenie klienta prowadzimy również dalsze postępowanie związane z wdrażaniem zaleceń i cykliczną oceną ryzyka. Raport uwzględnia ryzyko ognia i innych kluczowych ryzyk ubezpieczeniowych, ale również inne, mniej typowe, wskazane przez zleceniodawcę obszary oceny (np. BI, MLoP, OC, BHP).

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    ZAUFALI NAM