Risk Guard sp. z o.o.

Działamy fachowo, bezstronnie i rzetelnie

Nowoczesne rozwiązania likwidacji szkód dla firm ubezpieczeniowych, kompleksowe usługi oceny ryzyka i wyceny majątku.

Risk Guard Logo Jasne

Risk Guard Sp. z o.o. wykonuje szeroki wachlarz czynności eksperckich dla rynku ubezpieczeniowego, tj. wyceny, opinie, oględziny, kosztorysy, certyfikacje, analizy prawne i techniczne na potrzeby zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów. Prowadzimy również kompleksowe lub częściowe procesy likwidacji szkód, a także badamy i raportujemy poziom ryzyka w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw na zlecenie ubezpieczycieli jak i samych przedsiębiorców.

Twój partner w dziedzinie ubezpieczeń.

Zdjęcie na stronie głównej Risk Guard

Możesz nam zaufać

Posiadamy wieloosobowy zespół inżynierów wąskich specjalizacji, których doświadczenie i wiedza zdobyta przy procesach likwidacji szkód pozwala na uzyskanie najwyższego standardu usług eksperckich jakie świadczy
Risk Guard Sp. z o.o.

Likwidacja szkód

Risk Guard Sp. z o.o. obsługuje całościowe lub częściowe procesy likwidacji szkód zarówno korporacyjnych, ryzyk MŚP, jak również dla klienta detalicznego. Nasze działania wykonujemy bezstronnie, profesjonalnie i w oparciu o obiektywną wiedzą inżyniersko-ekspercką co pozwala na zachowanie najwyższego standardu świadczonych usług. 

Nasza oferta likwidacji szkód obejmuje:

  • Kompleksową obsługę szkód korporacyjnych (majątkowych, OC, kolejowych, osobowych, CAR, MB, BI, i wielu innych.)
  • Wykonujemy opinie, ekspertyzy, wyceny i opracowania pozwalające na ustalanie przyczyn i zakresu szkody. 
  • Dział prawny analizuje zapisu polisowe w kontekście sporządzonych wcześniej opracowań inżynierskich. 
  • Dział antyfraudowy pilnuje aby zdarzenia budzące wątpliwości były prowadzone w sposób indywidualny,

Zarządzanie ryzykiem

Realizujemy usługi kompleksowej oceny ryzyka dla potrzeb ubezpieczeniowych zarówno na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych jak też brokerów oraz bezpośrednio klientów. Wykonujemy pełny audyt przedsiębiorstwa z określeniem ryzyk kluczowych w kontekście ubezpieczenia wraz z rekomendacją (zaleceniami) w zakresie poprawy audytowanego ryzyka.

Wszechstronnie zapoznajemy się z działalnością i technologią zakładu, określamy rodzaj zdarzeń jakie mogą być przyczyną powstania szkody oraz ich wpływu na kondycję finansową przedsiębiorstwa, a rezultatem oceny ryzyka jest raport określający zagrożenia, zarówno zewnętrzne, jak i te występujące na terenie przedsiębiorstwa. Przeprowadzona ocena ryzyka pozwala na optymalizację pokrycia ubezpieczeniowego, wskazanie w sposób rzetelny poziomu ryzyka podejmowanego przy zawieraniu ubezpieczenia. Na zlecenie klienta prowadzimy również dalsze postępowanie związane z wdrażaniem zaleceń i cykliczną oceną ryzyka. Raport uwzględnia ryzyko ognia i innych kluczowych ryzyk ubezpieczeniowych, ale również inne, mniej typowe, wskazane przez zleceniodawcę obszary oceny (np. BI, MLoP, OC, BHP).

Zarządzanie flotą

Ikona Audyt Ryzyka Flotowego
AUDYT RYZYKA FLOTOWEGO
Ikona SERWIS MECHANICZNY
SERWIS MECHANICZNY
Ikona NOWE TECHNOLOGIE
TELEMATYKA
Ikona LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Wykonujemy wyceny mienia dla celów ubezpieczenia. Trafna wycena majątku przy zawieraniu umowy ma kluczowe znaczenie w przypadku likwidacji ewentualnej szkody. Dobrze wyceniony majątek to pewność, że nie będzie ryzyka niedoubezpieczenia majątku i związanych z tym konsekwencji ograniczających świadczenie odszkodowawcze.

Image

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy.

Napisz wiadomość
Wykorzystane zdjęcia ze strony Unsplash,
Created by 101 sp. z o.o.  |  2023